JUJUTSU KAISEN - HINDI 244
Score:

86

Status:

Completed

Episode:

24/24

Duration:

24 min

Country:

JP

Characters
Megumi Fushiguro

Megumi Fushiguro

MAIN
Yuuji Itadori

Yuuji Itadori

MAIN
Nobara Kugisaki

Nobara Kugisaki

MAIN
Satoru Gojou

Satoru Gojou

MAIN
Kento Nanami

Kento Nanami

SUPPORTING
Yoshinobu Gakuganji

Yoshinobu Gakuganji

SUPPORTING
Seito Kaichou

Seito Kaichou

SUPPORTING
Yuki Tsukumo

Yuki Tsukumo

SUPPORTING
Kechizu

Kechizu

SUPPORTING
Hanami

Hanami

SUPPORTING
Masamichi Yaga

Masamichi Yaga

SUPPORTING
Iguchi

Iguchi

SUPPORTING
Haruta Shigemo

Haruta Shigemo

SUPPORTING
Mahito

Mahito

SUPPORTING
Shoko  Ieiri

Shoko Ieiri

SUPPORTING
Nagi Yoshino

Nagi Yoshino

SUPPORTING
Takagi

Takagi

SUPPORTING
Takuma Ino

Takuma Ino

SUPPORTING
Akari Nitta

Akari Nitta

SUPPORTING
Jougo

Jougo

SUPPORTING
Kiyotaka Ijichi

Kiyotaka Ijichi

SUPPORTING
Noritoshi  Kamo

Noritoshi Kamo

SUPPORTING
Shouta Itou

Shouta Itou

SUPPORTING
Koukichi Muta

Koukichi Muta

SUPPORTING
Sukuna

Sukuna

SUPPORTING
Comment Section