HAIKYU‼ TO THE TOP Part 2 129
Score:

85

Status:

Completed

Episode:

12/12

Duration:

24 min

Country:

JP

Characters
Tobio Kageyama

Tobio Kageyama

MAIN
Shouyou Hinata

Shouyou Hinata

MAIN
Daichi Sawamura

Daichi Sawamura

SUPPORTING
Hisashi Kinoshita

Hisashi Kinoshita

SUPPORTING
Kiyoko Shimizu

Kiyoko Shimizu

SUPPORTING
Lev Haiba

Lev Haiba

SUPPORTING
Mika  Yamaka

Mika Yamaka

SUPPORTING
Yuusuke Takinoue

Yuusuke Takinoue

SUPPORTING
Tomokazu Wajima

Tomokazu Wajima

SUPPORTING
Takanobu Aone

Takanobu Aone

SUPPORTING
Tarou Oomi

Tarou Oomi

SUPPORTING
Atsumu Miya

Atsumu Miya

SUPPORTING
Kazuhito Narita

Kazuhito Narita

SUPPORTING
Chikara Ennoshita

Chikara Ennoshita

SUPPORTING
Yuuto Kosaku

Yuuto Kosaku

SUPPORTING
Nobuyuki Kai

Nobuyuki Kai

SUPPORTING
Taketora Yamamoto

Taketora Yamamoto

SUPPORTING
Manabu Naoi

Manabu Naoi

SUPPORTING
Kanoka Amanai

Kanoka Amanai

SUPPORTING
Tanji Washijou

Tanji Washijou

SUPPORTING
Kenrou Fukatani

Kenrou Fukatani

SUPPORTING
Tadashi Yamaguchi

Tadashi Yamaguchi

SUPPORTING
Koushi Sugawara

Koushi Sugawara

SUPPORTING
Heisuke Riseki

Heisuke Riseki

SUPPORTING
Rintarou Suna

Rintarou Suna

SUPPORTING
Comment Section