Oshi No Ko 840
Score:

89

Status:

Completed

Episode:

11/11

Duration:

24 min

Country:

JP

Characters
Kana Arima

Kana Arima

MAIN
Aquamarine Hoshino

Aquamarine Hoshino

MAIN
Ruby Hoshino

Ruby Hoshino

MAIN
Akane Kurokawa

Akane Kurokawa

SUPPORTING
Ichigo Saitou

Ichigo Saitou

SUPPORTING
Ryousuke

Ryousuke

SUPPORTING
Masaya Kaburagi

Masaya Kaburagi

SUPPORTING
Taishi no Haha

Taishi no Haha

SUPPORTING
Ai Hoshino

Ai Hoshino

SUPPORTING
Lala

Lala

SUPPORTING
Miyako Saitou

Miyako Saitou

SUPPORTING
MEM-cho

MEM-cho

SUPPORTING
Kanzaki

Kanzaki

SUPPORTING
Taishi Gotanda

Taishi Gotanda

SUPPORTING
Melt Narushima

Melt Narushima

SUPPORTING
Enshutsu Joshu

Enshutsu Joshu

BACKGROUND
Shinjin Haiyuu B

Shinjin Haiyuu B

BACKGROUND
Drama Kantoku

Drama Kantoku

BACKGROUND
Shinjin Haiyuu A

Shinjin Haiyuu A

BACKGROUND
Yoriko Kichijouji

Yoriko Kichijouji

BACKGROUND
Onna Seito

Onna Seito

BACKGROUND
Comment Section